• COLORCLOUDSTUDIO Info
  02/04 2017
  info0
 • CONTACT
  COLORCLOUDSTUDIO
  SYDHAVNSGADE 7 – 2
  DK-8000 AARHUS C
  T: 0045 51519232
  M: TOB@COLORCLOUDS.DK
 • ABOUT
  COLORCLOUDSTUDIO is a multidisciplinary studio setup in 2010. The Studio is based in Aarhus, Denmark, but looks at the world as its working platform and market.
  The studio is founded and led by Tommy Bruun, Master in Architecture from the Aarhus School of Architecture in 1998.
  Based on 15 years of experience and results in innovative architectural concept development in all scales and global contexts, COLORCLOUDSTUDIO offers a strong platform for new ideas to be developed, produced, manufactured, build and used.
  We operate within the fields of architectural development, urban planning, design, research and strategic thinking.
  The constant interest and curiosity in how we, by strategic thinking, programming and conscious design, can shape, improve and develop our living environment, is the main driver in our work.
  COLORCLOUDSTUDIO is a member of DANSKE ARK.
 • «
 • the CLOUD
  01/04 2017
  cloud
 • PHILOSOPHY
  The CLOUD is a dynamic phenomenon – given by specific conditions. It`s a part of the creation of life – of being.
  The CLOUD is a vital contributor to our ecological cyclus. It takes shape of its context, reflects sunlight in a wide spectrum of COLOR and creates – by its presence, a space of imagination.
 • We believe in everyday life, and want to contribute to solve everyday challenges – in every scale and context.
  Through an understanding of economical, social, political and cultural behavior, we create wise and open minded processes, in all phases, seeking to condense the intentions and needs of the client to a physical presence.
  We acknowledge the fact that the world is connected – borders only lines in the landscape. We build for communities, people and democracy.
  Our projects are shaped in relation to what we call the ARCHITECTURAL ALMANAC – specific conditions and parameters on site, which enriches our build environment.
  COLORCLOUDSTUDIO wants to condense the imagined to the build, and make the build the imagined.
 • APPROACH
  Our approach to the creative development is founded in the understanding of architecture as being a tool of expression.
  A manifestation of time and space.
  By research and investigations into the programmatic conditions we start to develop models – tools for qualifying the process and decisions.
  COLORCLOUDSTUDIO has developed a PROCESSLOG – a communication tool, in which all important material, throughout the process in the period of developing, are being collected. This tool communicates the ongoing process to the client and makes the line of decisions visible and qualifying.
  COLORCLOUDSTUDIO draws on a network of expertise, organized through years of collaborating in an interdisciplinary field.
 • «
 • Boliger – TDC Pensionskasse
  01/02 2017
  COLORCLOUDSTUDIO TDC PENSION BOLIGER 1
 • NAME:Boliger – TDC Pensionskasse

  TYPE:Commission

  CLIENT:TDC Pensionskasse

  COLLABORATORS:

  SIZE:8500 m²

  LOCATION:Katrinebjerg, Aarhus

  STATUS:ongoing

 • BOLIGER – TDC PENSIONSKASSE
  Området omkring Kathrinebjerg vil i den nærmeste fremtid udvikling sig til et intensivt campusområde. Et miks af store undervisningsinstitutioner, nye erhvervlejemål og boliger skal i fremtiden sikre et dynamisk miljø, hvor læring, business og bolig skaber fundamentet for et nyt succesfuldt by-kvarter.
 • «
 • KIRKE I SYDHAVNEN
  25/01 2017
  COLORCLOUDSTUDIO SYDHAVNSKIRKE 1
 • NAME: Kirke i Sydhavnen

  TYPE: Competition

  CLIENT: Sydhavn Sogn

  COLLABORATORS: Arup, London

  SIZE: 900 m²

  LOCATION: – Sydhavnen, København

  STATUS: -

 • KIRKE I SYDHAVNEN
  DET OPRINDELIGE – DET VOKSENDE – DET LEVENDE
  - DET GENOPSTÅLIGE – DEN LINIE DER BINDER
  JORD OG HIMMEL SAMMEN – DET NÆRVÆRENDE -
  DET PRIMÆRE RUM – LYSNINGEN – INDRAMNINGEN -
  DET BETYDNINGSFULDE – DET HIMMELVENDTE – DET
  VERTIKAL – GENTAGELSEN – LYDEN – LYSET – MØRKNINGEN
  - STEDET -
 • «
 • Vikingtidsmuseum Bygdøy
  01/02 2016
  COLORCLOUDSTUDIO VIKINGTIDSMUSEUM 18
 • Name: Vikingetidsmuseum Bygdøy

  Type: Open competition

  Client: Statsbygg

  Collaborators: -

  Size: 13.000 m2

  Location: Oslo, Norway

  Status: -

 • MILKWAY – VI FORESTILLER OS UDSTILLINGEN SOM EN
  MÆLKEVEJ – EN UDSTILLING DER FOREGÅR PÅ HELE FLADEN,
  FRA KONSERVERING, GENNEM UDSTILLINGEN TIL PUBLIKUMSAREALERNE
  SOM I DE GAMLE LÆNGEHUS MARKERES INDGANGSOMRÅDERNE
  MED ET VOLUMEN- DET ENESTE DER BRYDER DEN SAMMENHÆNGENDE
  FORM. TIDLIGERE TÆNKTE UDVIDELSER AF VIKINGETIDSMESEET
  OMFAVNEDE DE EKSISTERENDE HALLER OG SKABTE ET NYT FLOW I BYGNINGEN
  - VI SER DETTE SOM DEN RIGTIGE ISCENESÆTTESE AF HISTORIEN. DEN EKSISTERENDE ANKOMSTHAL
  FJERNES OG ALLE GAVLE ÅBNES OP FOR DET NYE OG SAMMENHÆNGENDE
  FLOW.
  FUNKTIONERNE FORSTÅES LIGEVÆRDIGT – UDSTILLIGEN FOREGÅR I HELE CIRKELENS
  FORM – FLOWET ER UBEGRÆNSET. CIRKLEN LØFTER SIN GEOMETRI VED
  PUBLIKUMSAREALER OG GJENSTANDSBEHANDLING.
 • «
 • New Aarhus School of Architecture
  01/01 2016
  COLORCLOUDSTUDIO NEW AARCH 8
 • NAME: New Aarhus School of Architecture

  TYPE:Open competition

  CLIENT: Aarhus School of Architecture, Danish Building and Property Agency

  COLLABORATORS: -

  SIZE:17.000 m2

  LOCATION:Aarhus C, DK

  STATUS:

 • The new school of architecture wants to emphasize the potential of the landscape and the excisting urban fabric. It wants to be a natural contributor to the living environment at the godsbanen. By its position towards the railway, it wants to frame the site and be part of the urban and dense neighborhood. The main building have the dimension as the exhibition hall at godsba­nen, allowing the green corridor to be a part of the open and covered outdoor area/passage to godsbanen, framed by the listed buildings to the northwest.different building elements creating different atmospheres, behaviou­rs, site related interaction. The campus area contains all scales of our build environment. From the human related tools to urban and landscape structures.the campus area and the build environment should be considered as a testing platform to explore structure, material, environment, behavi­our, craftsmanship. The diversity of spaces, atmospheres and platforms supports this agenda.the main building consists of 15 double high shelves on which the different studios will build their own environment – for each fifth year the studio will transform their environment and reuse the excisting material.
 • «
 • Venice Biennale 2016
  06/01 2015
  COLORCLOUDSTUDIO VENICE 1
 • COLORCLOUDSTUDIO UDVALGT TIL ARKITEKTURBIENNALEN I VENEDIG 2016
  COLORCLOUDSTUDIO er blandt de tegnestuer, der skal repræsentere Danmark, udvalgt af kuratorteamet bestående af arkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt Weiss. Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 bliver et øjebliksbillede af en ny humanisme i dansk arkitektur. De to kuratorer vil med et wunderkammer af arkitektoniske prototyper vise, hvordan danske arkitekter lige nu skaber arkitektur med et menneskeligt fokus.Udstillingen åbner officielt den 28. maj 2016 og kan ses frem til den 27. november 2016
 • «
 • DOKK8000 Urban-netværks-boform
  05/01 2015
  colorcloudstudio dokk8000 2
 • NAME: DOKK8000

  TYPE: Commission

  CLIENT: DOKK8000

  COLLABORATORS: -

  SIZE: -

  LOCATION: -

  STATUS: ongoing

 • Vor tid kræver nytænkende boligarkitektur, der udforsker
  - hvordan vi sikrer social bæredygtighed
  - hvordan vi skaber plads til børnefamilier
  - hvordan vi skaber boliger til rimelige penge og med forskellige ejerformer
  - hvordan høj befolkningstæthed kobles med levende lokalsamfund
  - hvordan vi fremmer social mobilitet og integration. Vi vil udvikle en boform, der matcher ændrede familiestrukturer – fx alene med børn, ældre, singler,
  par uden børn, børnefamilier. Vi vil skabe mere robusthed og kvalitet i hverdagslivet gennem varierede fællesskaber og økonomisk og social bæredygtighed gennem deling og fælles ressourceudnyttelse. DOKK 8000’ vision er at skabe urbane netværksboliger med mangfoldighed, engagement samt social
  og økonomisk bæredygtighed som grundværdier. Vi ønsker en arkitektur som rummer forskellige familieformer og variation i livsaldre, fællesskabende rammer med plads til individualitet: forskellige livsstile og forskellige behov for social kontakt og samvær, samspil med lokalmiljøet og byen – fælles faciliteter, der i et samspil med det omgivende bymiljø åbner for deltagelse og medborgerskab, eksperimentarium for bæredygtige løsninger – økonomisk, kulturelt og socialt mest muligt liv og mindst muligt FOOT-print, social integration.
 • «
 • DCPT – Dansk Center for Partikelterapi
  04/01 2015
  COLORCLOUDSTUDIO DCPT 4
 • NAME: DCPT – Dansk Center for Partikelterapi

  TYPE: Competition 1. Prize

  CLIENT: Region Midtjylland

  COLLABORATORS: Hoffmann, Aarhus arkitekterne, Alectia, Royal Haskoning

  SIZE: 9.500 m2

  LOCATION: Aarhus, DK

  STATUS: Ongoing

 • DCPT – Dansk Center for Partikelterapi
  Uddrag fra dommerbetænkningen.”Forslaget formår på enkel og overbevisende vis at tilpasse sig den eksisterende bygningsmasse ved at spejle det kantede formsprog, bygningshøjder og teknik-etagen i form af”Lanternen” øverst som den lette bygningsdel, der adskiller sig fra den øvrige bygningsmasse.
  Materialemæssigt søger forslaget, at spejle den eksisterende bygningsmasses tegl, men ved anvendelsen af et andet materiale indikeres bygningens egenhed og det tydeliggøres at Centeret er en selvstændigenhed i hospitalsbyen. Den foreslåede facade med det regulære arkitektoniske greb i form af Corten-skærmen med huller og ”strittere” fremstår med stor variation og omskiftelige udtryk i en kunstnerisk dimension. Corten-skærmens råhed og formsprogets lukkethed står i kontrast til bygnings indre rummelighed. De indre atrie-rum med de grønne atrie-haver og det berigende himmellys bidrager til ro, velvære og tryghed i behandlingen og gør huset til et rart sted at opholde sig.”
 • «
 • Urban+ Oslo
  02/01 2015
  COLORCLOUDSTUDIO URBAN+ 0
 • NAME: Urban+

  TYPE:Competition

  CLIENT:Entra

  COLLABORATORS: aart A/S, Søren Jensen rådgivende Ingeniør, Teknologisk Institut, Henrik Innovation

  SIZE: 40.000 m2

  LOCATION: Oslo

  STATUS: -

 • URBAN+ HIGHRISE
  We move the thinking of office space from “SPACE-DRIVEN” to “OPEN PLAN OFFICE” to “FREE PLAN OFFICE”. We want to show, that we can substitute most of the substantial investments in separation walls and all the works following from this, into investment in composing landscapes with flexible interior design and new furniture concepts. Here the users and organizations themselves can be in charge of how they organize their workplace and focus on mobility, flexibility, corporate identity values that can translate directly into the way a specific workplace is designed. Aspects which are inherent to the METHOD OF CONSTRUCTION.
  In terms of INDOOR CLIMATE and where this is linked to energy consumption we basically have to provide 4 fundamental conditions: LIGHT, AIR, TEMPERATURE and ACOUSTICS.
 • «
 • Nyt Aarhus Stadion
  01/01 2015
  COLORCLOUDSTUDIO STADION 2
 • NAME: Nyt Stadion Aarhus

  TYPE: Study

  CLIENT: -

  COLLABORATORS: -

  SIZE: -

  LOCATION: Aarhus C

  STATUS: -

 • Et aktivt landmark til Aarhus
  Nyt Aarhus Stadion skal være et landmark for både udøvere, borgere, gæster og erhvervsliv.
  Stedet skal tiltrække og rumme de mange forskellige begivenheder, som vil kunne finde sted i Verdens Mindste Storby.
  De fysiske rammer til Nyt Aarhus Stadion, arkitekturen, skal udtrykke den synergi, der vil opstå, når mange aktører er under samme tag.
  TAGET bliver selve landmarket – Ideen er at bygge videre på det eksisterende stadionanlæg, overdække nye mobile tribuner med en stor tagskive, med plads til atlektikanlægget – i niveau med trækronerne. Taget favner flere nye sportsfaciliteter, eksempelvis et nyt svømmestadion af internationalt format.
  Det store tag med atletikbaner, er samtidig et nyt offentligt rum i byen – en urban lysning i skoven.
 • «
 • Guggenheim
  02/06 2014
  COLORCLOUDSTUDIO_GUGGENHEIM5
 • NAME:Guggenheim Helsinki

  TYPE:Competition

  CLIENT:Guggenheim

  COLLABORATORS:Ramboll UK

  SIZE:12500 m²

  LOCATION:Helsinki

  STATUS: -

 • GUGGENHEIM HELSINKI
  The CLOUD is a dynamic phenomenon – given by specific conditions. It`s a part of the creation of life – of being. The CLOUD is a vital contributor to our ecological cycle. It takes shape of its context, reflects sunlight in a wide spectrum of COLOR and creates – by its presence, a space of IMAGINATION. IMAGINATION is the main driver for bringing new visions to our living environment. The new Guggenheim Cloud in Helsinki wants to contribute to this evolution. The Cloud places itself as a floating element parallel to the quay. Like a terminal building the Guggenheim Cloud functions like a hinge between different locations and urban circulations. Ramps connecting different levels in the context functions like extended pedestrian routs, allowing people to enter and use the building in different ways and at different hours. The Guggenheim cloud is caracterized by three layers of space; the open, flexible and public space underneath the cloud – the exhibition platform inside the cloud and the cloudscape on top.
 • «
 • Spritten
  10/03 2014
  colorcloudstudio_spritten13

 • NAME: Spritten

  TYPE: Commission

  CLIENT: Martin Nielsen

  COLLABORATORS: Friis & Moltke

  SIZE: 22500 m²

  LOCATION: Aalborg, DK

  STATUS: Ongoing

 • SPRITTEN
  Masterplan for De Gamle Spritfabrikker i Aalborg.
  Visionen er at skabe en nordisk magnet for kunst, kultur og gastronomi. De gamle spritfabrikker er den historiske ramme om en moderne kulturformidling. Et helt ny og moderne teaterhus, der åbner sig mod pladsen. Et gastronomisk torv støbt i beton  - som et blødt og plastisk tæppe for picnic. Et moderne Boutique Hotel anonymt indarbejdet i de eksisterende teglbygninger. Restauranter placeret strategisk – alle med en fortællende egenskab om stedet. Et museum – en kunsthal i den gammel kedelhal. Kunstnerboliger for gæstekunstnere og en park ud mod Limfjorden. Boligtårne i vandet og en kultur bro, der forbinder det hele med bydelen på den anden side af fjorden.
   
 • «
 • Aarhus 2017
  09/03 2014
  colorcloudstudio_multiarena1
 • NAME: Aarhus 2017

  TYPE: Commission

  CLIENT: Private

  COLLABORATORS:

  SIZE: 10500 m²

  LOCATION: Aarhus, DK

  STATUS: Ongoing

 • HAL 2017
  En hal der skal tilgodese den manglende plads for konference – udstilling – koncerter – events ved kulturby 2017. Hallen skal udføres i en standard messehal struktur. Denne standard struktur tilføres en ny og dynamisk facade i membran/tekstil, der skaber en levende facade til brug for lyskunst og information. Membranen favner ligeledes en grand foyer, der vil kunne bruges til ikke-klimatiserede events.
 • «
 • Flyvningens Hus
  08/03 2014
  colorcloudstudio_RANDERS13
 • NAME: Flyvningens Hus

  TYPE: Commission

  CLIENT:  Randers Flyveklub

  COLLABORATORS: Anne Qvist Design Office

  SIZE: 11oo m²

  LOCATION: Randers, DK

  STATUS: Ongoing

 • Flyvningens Hus
  Nyt klubhus og transformation af eksisterende hangar til et samlet nyt og publikumsvenligt Flyvningens Hus. Med udgangspunkt i den eksisterende hangar skabes et nyt og åbent klubhus for medlemmer og besøgende. Hovedgrebet fastholder hangarens funktionelle geometri og viderefører taget i en enkel og dynamisk bevægelse – der på en gang forlænger hangarens rationale og skaber klubhusets rum for diverse aktiviteter som undervisning, klubkontor, restaurant, ophold og administration for flyveleder. Klubhuset bryder samtidig hangarens plan geometri og vinkler sig ud mod landingsbanen for bedre visuel kontakt til landing og start. Den eksisterende hangar for nyt tag og facade i form af store translucente porte der videreføres til klubhuset.
 • «
 • DTU – Campus Service
  07/03 2014
  colorcloudstudio_DTU1
 • NAME: DTU – Campus Service

  TYPE: competition – 1. prize

  CLIENT:  DTU

  COLLABORATORS: HHM, Friis & Moltke, OBH Gruppen, Thøgersen & Stouby

  SIZE: 2300 m²

  LOCATION: Lyngby, DK

 • DTU – FACILITY MANAGEMENT – TESTCENTER:
  Projektets hovedgreb arbejder med at skabe et indre dynamisk miljø i et klart defineret arkitektonisk udtryk. Bygningen udformes som en generisk struktur, hvor klimaskærm og solafskærmning adskilles som enkeltelementer og bidrager til at udtrykke bygningens funktion som testcenter og arbejdsplads for en lang række forskellige arbejdssituationer. opdelingen i kvadranter i både struktur og udtryk skaber flere zoner til test for eksempelvis forskellige installationer. Til hver kvadrant etableres teknikrum for nem implementering og monitorering. hver kvadrant kan således nemt sektioneres fra. Den generiske struktur skaber en stor fleksibilitet i forhold til indretning af etagerne. I centrum af bygningen etableres et supermøbel der optager den primære bevægelse i bygningen og samtidig skaber uformelle mødesituationer for medarbejderne. En etagehøjde på 5 meter i stueplan sikrer en høj fleksibilitet der giver mulighed for tests af mock-ups og diverse bygningskomponenter.
 • Citat fra dommerbetænkningen. 

  Samlingen af stille‐ og møderum samt åbne loungezoner omkring atriummet med den indskudte etage får
  nogle flotte kig ned over denne samlede fælleszone og videre til funktionerne i den høje stueetage, og der
  skabes et centralt atrium som ikke blot tilbyder et åbent kig, men byder på en række mere komplekse og
  overraskende kig og sociale sammenhænge som bedømmelsesudvalget ser et stort potentiale i. 

 • «
 • House of Fairytales
  05/03 2014
  colorcloudstudio_HCA5
 • NAME: House of Fairytales, Hans Christian Andersen

  TYPE: competition

  CLIENT:  Odense Museum

  COLLABORATORS: – Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniør

  SIZE: – m²

  LOCATION: Odense, DK

 • NATUREN SOM TEATERKULISSE:
  “HIST HVOR VEJEN SLÅR EN BUGT”.
  DET FYNSKE BAKKELANDSKAB KONDENCERET MIDT I ODENSE. SVÆVENDE FORMATIONER AF OPPUSTELIGE ETFE-FOLIE LOMMER SKABER ET DANSK RUM AF LAVT HÆNGENDE SKYFORMATIONER. HELE LANDSKABET INDGÅR SOM EN INTEGRERET DEL AF UDSTILLINGEN OM H.C. ANDERSEN. BILLEDER OG FILM PROJECERES OP PÅ SKYERNE OG LANDSKABET FUNGERER SOM RAMME FOR H. C. ANDERSENS SAMTID, OPHOLD, HISTORIEFORTÆLLING. SAMTIDIG VIL LANDSKABET FUNGERER SOM ET NYT OMDREJNINGSPUNKT FOR DEN KOMMENDE REALISERING AF OMRÅDET OMKRING THOMAS B. THRIGES GADE. UDSTILLINGEN OPDELES I 3 KATEGORIER. THE AGE, THE MAN OG THE ARTS. LANDSKABET VIL INDEHOLDE ”THE AGE”, UNDER LANDSKABET ETABLERES ET UNDERJORDISK LANDSKAB DER SKAL OMHANDLE ”THE MAN” . UDSTILLINGSOMRÅDET ”THE ARTS” VIL FORBINDE DE TO LANDSKABER.
 • «
 • City Rock
  02/03 2014
  colorcloudstudio_CITYROCK4

 • NAME: City Rock

  TYPE: sketch – investigation

  CLIENT: -

  COLLABORATORS: – The Mind

  SIZE: 800 m²

  LOCATION: Aarhus C, DK

 • CITY ROCK
  What makes a building a building –  how does it appear and exist. How is it build, what is the purpose and what are our expectation of a build environment.
  There is a vertical solidness of the structure, you can see its shaped by hand – but it does not belong to the city – it emphasizes the city layout, makes a gesture, creates another behavior. You can as a person create a new relationship to the city – a new way of being. How does it contribute to life? What does it do? – and for whom?
 • «
 • Det Jyske Kunstakademi
  01/03 2014
  colorcloudstudio_DJK1
 • NAME: Det Jyske Kunstakademi

  TYPE: commission

  CLIENT: Det Jyske Kunstakademi

  COLLABORATORS: -

  SIZE: 2400 m²

  LOCATION: Aarhus C, DK

 •  DET JYSKE KUNSTAKADEMI
  Nye moderne faciliteter til kunststuderende fra det Jyske Kunstakademi.
  Det Jyske Kunstakademi omtales i fagkredse som Nordens progressive kunstakademi;
  et akademi der sætter den enkelte studerendes kunstneriske udvikling i centrum og har indrettet undervisningsstrukturen derefter.
  Resultatet er studerende der skaber nutidige, tankevækkende og udfordrende værker med både ide og humor.
  Bygningen er disponeret sådan, at rum til individuel aktivitet og kunstnerisk fordybelse som studioer, projektrum og bibliotek er placeret
  i overetagerne, mens fælleskøkken, auditorium og andre lokaler med social travlhed ligger nederst i bygningen.
  Stueetagen åbner sig op med sine omgivelser med udstillinger, koncerter, film, lyrikoplæsning og meget mere.
 • «
 • Vendsyssel Teateroplevelseshus – second Phase
  06/06 2013
  colorcloudstudio_VS_offent
 • NAME: VENDSYSSEL TEATEROPLEVELSESHUS

  TYPE: invited competition – second phase

  CLIENT: Hjørring Kommune – Realdania

  COLLABORATORS: Kjær&Richter, Grontmij, Preben Skaarup Landskab, Mikael Quist Rørsted, Priebe Sceneteknik, Thøgersen & Stouby

  SIZE: 4200 m²

  LOCATION: Hjørring, DK

 • «
 • Vendsyssel Teateroplevelseshus – in SECOND PHASE
  01/06 2013
  vendsyssel_CCS_1
 • NAME: VENDSYSSEL TEATEROPLEVELSESHUS

  TYPE: invited competition – second phase ongoing

  CLIENT: Hjørring Kommune – Realdania

  COLLABORATORS: Kjær&Richter, Grontmij, Preben Skaarup Landskab, Mikael Quist Rørsted, Priebe Sceneteknik, Thøgersen & Stouby

  SIZE: 4200 m²

  LOCATION: Hjørring, DK

 • ET OPLEVELSESUNIVERS.

  Med udgangspunkt i en fortættet vertikal simultan teateroplevelse vil Vendsyssel Teateroplevelseshus blive et omdrejningspunkt for mødet mellem teatrets magiske verdener og Vendsyssel, Danmark, Norden og Verden. Et udspændt oplevelsesunivers mellem Himmel og Helvede. Et ønske om en intim og præcis teateroplevelse, et minimeret fodaftryk på pladsen og en kompakt bygningsstruktur, giver teateroplevelseshuset en vertikal karakter. Den store teatersal fremstår som et omdrejningspunkt i huset. Som en magnet trækker den de øvrige funktioner til sig fra forskellige retninger.
 • «
 • CASA CHILE
  20/02 2013
  CCS_CHILE_23
 • NAME: CASA CHILE

  TYPE: Commission

  CLIENT: Private

  COLLABORATORS: Antz Ltda, Patricio Moya Obel

  SIZE:100 – X m²

  LOCATION: Chile

 • CASA CHILE
  A stabile nation needs good living conditions for its citizens.
  Political stability, economical growth, a reform of the national pension system, and a progressive government has led Chile into a growing marked. The understanding of property as a mayor contributor to the national economy, is the main driver for the government policy on supporting the households financially, through subsidized housing regulations. These regulations makes it now affordable for middle income households to buy a new home, to improve their living conditions. Due to the flexibility and adding structure of the schemes, the different typologies will range from low to high income families.
  The country is divided into three mayor zones. North, middle and south, each with specific conditions in relation to climate and vegetation. The different typologies responses to its local context through its flexibility, freedom of orientation, local climate engineering and choice of material.
  The different houses are made of units creating multiple expressions, depending on site, economy and family structure, all made in local timber and material.
 • «
 • FREDERIKSbjerg – Midtbyskolen
  01/01 2013
  frederiksbjergskolen_ccs24
 • NAME:FREDERIKSBJERGBYGGERIET – midtbyskolen

  TYPE:invited competition

  CLIENT:Aarhus Kommune – Børn og Unge

  COLLABORATORS:Züblin Scandinavia, Friis & Moltke, SLA, SMAK architects, Alectia, Thøgersen & Stouby, Plotpoint

  SIZE:14000 m²

  LOCATION:Aarhus C,DK

 • FREDERIKSbjerg – Bevægelse og Byrum
  For at bygge videre på den vildtvoksende karakter i det eksisterende miljø omkring Skolemarken, beslutter vi os for, at landskabet skal have en karakter, der kan rumme overraskelser, frodighed og eventyr. vi forestiller os en kæmpe naturlegeplads bredt ud over hele grunden, der bliver trukket hele vejen hen over skolens tag og danner et sammenhængende landskab i mange niveauer: Et skolebjerg.
  Skolen opbygges af synlige klynger der med en terrasserende bevægelse skaber et levende og pulserende læringsmiljø. Fra alle lokaler er der direkte adgang til udvendige læringsterrasser, der fungerer som en forlængelse af den eksisterende grønne oase, som vi kender den i dag. Et stort skoletorv linker direkte op til Ingerslevs Boulevard og byder offentligheden ind.
  SE PROJEKTAVIS HER
 • Citat fra Dommerbetænkningen

  “Projektet er uden tvivl det mest inspirerende og inspirerede forslag i forhold til funktion, arkitektur og ikke mindst byrumsmæssigt. Herudover også i forhold til på nytænkende vis at gå i vellykket dialog med skoleprogrammet, både hvad angår den eksisterende kontekst, byen og de grønne nærarealer. Hvor næsten hvert eneste af bygningens lokaler har selvstændig kontakt/adgang til et udeareal.

 • «
 • Venoe Sund – Culture ferry
  22/04 2012
  colorclouds_ferry3
 • NAME:Venoe Sund – culture ferry

  TYPE:Commision

  CLIENT:Venø færgelaug

  COLLABORATORS:Søren Jensen Rådgivende Ingeniør, FlexCover

  SIZE:75 m²

  LOCATION:Venø,DK

 • VENØ SUND – CULTURE FERRY
  Minimum material – maximum effect.
  The transformation of an old ferry. From being a transporter of vehicles form one point to another the ferry will in the future become a floating platform for culture activities in Limfjorden, the dividing sea of Jutland. The lightweight tensile structure will create a covered area for multiple activities such as theatre, lectures, excursions, teaching ect. The membrane will be coated to absorb and condence the natural light of Limfjorden. For safety reasons the structure should be easy to handle and remove with simple tools. The ferry will periodically be used for normale transportation. A unique seating unit will be developed for the project.
  The realization of the culture ferry is supported by Den A.P. Møllerske Støttefond – Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter, Landdistrikstpuljen for småøer and others.
 • «
 • Bispegården – new teaching facilities
  12/03 2012
  colorclouds_bispegården1
 • NAME:Bispegården-new teaching facilities

  TYPE:Commision

  CLIENT:FOF

  COLLABORATORS:Sahl Arkitekter(copyright), Nieland A/S

  SIZE:4200 m²

  LOCATION: DK

 • BISPEGÅRDEN – NEW URBAN TEACHING FACILITIES
  The new teaching facilities frames the old Bispegården and invites for movement and interaction. Bispegården will in the future be a part of the urban passage and atmosphere.
  The layout is caracterized by a new visuel identity for the teaching facilities – Bispegården is visually cut in pieces by the facade of the new building and is thereby transformed and projected into the 2100 century. To ensure enough light to the neighbouring courtyards the building slopes down at specific points related to the old profile of the existing buildings.
 • «
 • villa R
  29/02 2012
  9
 • NAME:Villa R

  TYPE:Private commission

  CLIENT:Private

  COLLABORATORS:Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

  SIZE:280 m²

  LOCATION:DK

 • THE VILLA R LINKS BACK TO THE FIRST VILLA IN HISTORIE – LA ROTUNDA:
  This was the first country house without any agriculturale meaning. The production of food in the country side had the purpose of serving the households in the city. The farmes were looked at as mainly production sites – without any purpose of pleasure, entertainment or retirement. Palladio breaks with this functional tradition and creates La Rotunda as the manifestation of the latter.
  Pleasure and entertainment makes its entre to the countryside. The quadratic plan of La Rotunda and the four similar facades creates a uniform building – a fixed point on the planet. In villa R four fronts becomes eight, spoken through compression and tension.
 • «
 • Urban bridging and density
  05/01 2012
  colorcloudstudio_urban_density1
 • NAME:Bridging and Density – CITY BRIDGE

  TYPE:Study

  CLIENT:

  COLLABORATORS:Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

  SIZE:

  LOCATION:Aarhus, DK

 • BRINGING MORE PEOPLE TO THE WATERFRONT AND BACK:
  The adding of layers and barriers between the urban living and the waterfront are well known phenomenens in the development of the city in generel. Habour functions which add value to the city development creates at the same time barriers of infrastructure and logistics. By using the already existing topography and the urban textures the project bridge back the people to the water. At specific sites the landscape allows bridging elements creating direct flow of people to the NEW waterfront – overcoming the barriers. Existing habour structures are intergrated to the new city bridge as a line of park, movement and pleasure. The old DSB complex – large span spaces – are transformed to public functions in relation to the already existing DGI House.
 • «
 • Aarhus Havne Center
  04/01 2012
  Aarhus_havn_intro
 • NAME:Aarhus Havne Center

  TYPE:Competition – dialogue

  CLIENT:Aarhus Habour

  COLLABORATORS:Sahl Arkitekter, Ramböll

  SIZE:10.000 m²

  LOCATION:Aarhus, DK

 • SKRUEN SOM OMDREJNINGSPUNKT

  Vores vision tager på mange måder udgangspunkt i skibsskruen. Som et tegn på hele havnens fundament og fremdrift bruges dette symbol som grundlag for vores beskrivelse af visionen for det nye Havnecenter. Med dette udgangspunkt skal der fastholdes en fortælling om havnens historie og fremtidige udvikling. Visionen skal findes i forståelsen af de vigtigste designparametre for Havnecentret. STEDETS karakter og de muligheder der opstår ved denne unikke position. FUNKTIONERNES indbyrdes sammenhæng, BRUGERNES mangfoldighed og til sidst den overordnede LOGISTIK i hele området. Ét samlet hovedgreb med et mangfoldigt indhold. De meget forskellige brugere af Havnecentret skal hurtigt kunne orientere sig i centret.

 • «
 • Ny Våler Kirke
  24/11 2011
  1
 • NAME:Våler kirke

  TYPE:Competition

  CLIENT:Våler Menighetsråd

  COLLABORATORS:

  SIZE:750 m²

  LOCATION:Våler, NO

 • LIGHT AND PRESENCE ARE THE MOTIVATION FACTORS BEHIND NY VÅLER KIRKE:

  The circle has always been a central element in the Christian liturgy. The sign of inauguration is a signature of this liturgy.
  This primary form speaks to the human eye as well as to its mind. It leads the eye and the light in a smooth gesture and creates through its shape a possibility of peace and reflection.
  The overlapping circles unfoldes in a spatial figure which functions as a light modulator and as division of space.
  All spaces which are related to a church act are created by these unfolded circles. The intimate sign of the church carries within it self the Christian message.

 • «
 • Taiwan Tower
  30/09 2011
  1
 • NAME:Taiwan Tower

  TYPE:Competition

  CLIENT:Taichung City Government

  COLLABORATORS:Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

  SIZE:12.000 m²

  LOCATION:Taichung, Taiwan

 • WHAT IF WIND COULD BE VISIBLE:

  The control of nature has been a challange for mankind since history began. To govern the ungovernabel. This project exposes the level of control which man today has achieved and makes it visible as a sign of the future. The use of wind as energy gives an exact aesthetics to the tower. It determines the guideline for the perimeter of the tower and creates thereby a strong functional sign of power. Big indraft areas around the tower functions as roofscape and construction and leads the visitor to the open and free span platform on which all main functions are placed.

 • «
 • Serlachius Museum
  07/08 2011
  1
 • NAME:Serlachius Museum Gösta Extension

  TYPE:Competition

  CLIENT:Serlachius Museot

  COLLABORATORS:Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

  SIZE:4000 m²

  LOCATION:Mänttä, FI

 • Like a drop of water:
  the new Serlachius Extension hangs onto the existing building – it slightly touches the gable and makes a respectful gesture towards the historical frame. It places itself between body a landscape and creates thereby references to both building and site. The shape of the extension forms a functional and protecting shell which allows the visitor to experience both an open atmosphere and at the same time an enclosed experience in the main exhibitionhall. All framed by the timber construction which creates and emphasizes the shape of the coherent structure.
  The main exhibition hall is surrounded by supporting functions, which makes the museum easy to operate and handle.
 • «
 • Løgtengården – day care center
  25/04 2011
  løgtengården1
 • NAME:Børnehaven løgtengården

  TYPE:invited competition

  CLIENT:Århus Kommune, Børn og Unge

  COLLABORATORS:Sahl arkitekter (copyright) LB Consult

  SIZE:1000 m²

  LOCATION:Løgten, DK

 • NINE SQUARES PER FLOOR – TWO FLOORS = KINDERGARDEN:

  A compact house for children – intimate spaces created by geometry and light. The use of daylight has a big impact on the quality of every day life. The kindergarden functions as a light modulator, and creates thereby specific spaces in relation to light and geometry. The site is caracterized by a significant contact to the sky. Big light shafts are penetrating the nine squares and creates a dynamic plan for children to investigate. A big outdoor ramp connects the first floor to the playground area – a sloaping green surface for playing, skiing, resting, laying and dreaming. 

 • «
 • Bjergfyrvej
  30/11 2006
  1
 • NAME:Sommerhus Bruun

  TYPE:Private commission

  CLIENT:Private

  COLLABORATORS:Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

  SIZE:50 m²

  LOCATION:Hostrup, Limfjorden, DK

 • A HOUSE ON THE HILL BY THE WATER:

  The atmosphere of wood is present – the texture of the wooden surfaces are different in relation to structure – cladding – terraces. Two private areas are separated by the central living room. From this connecting space, large sliding doors opens up to the landscape. A big roof creates covered outdoor spaces around the house.

 • «
 • Bøler kirke
  21/05 2004
  wire1
 • NAME:Bøler kirkecenter

  TYPE:Competition

  CLIENT:Bøler Menighetsråd

  COLLABORATORS:

  SIZE:1650 m²

  LOCATION:Bøler, NO

 • UDDRAG FRA JURYENS PRESSEMEDDELSE:

  Prosjektet Dimensjoner hedres for sin evne til å sette møtet med Gud i en ny fysisk kontekst.
  Forslaget vektlegger at Bøler kirkesenter skal være et samlingssted, en arena innenfor en samlende fysisk avgrensning som gir rom for religiøse, kulturelle og sosiale aktiviteter.
  Stedene for handling defineres av ulike lyskjegler – i selve lyskilden finner de ulike handlinger sted – fra solitær bønn og meditasjon til samhandling og sosial aktivitet i plenumssal og peisestue.

 • «
 • Tonernes Sprog
  25/02 2000
  CCS_TONERNES2
 • NAME: TONERNES SPROG

  TYPE: Commission

  CLIENT: Forårsudstilling, Charlottenborg

  COLLABORATORS:

  SIZE:

  LOCATION: Copenhagen, DK

 • TONERNES SPROG
  Fra anmeldelsen i arkitekten nr.15,juni 2000
  …..en nærmest billedkunstnerisk undersøgelse af et tema. Den sidste stod Tommy Bruun for, der havde lavet en musikalsk komposition ved de indre havnearealer i Århus, en sprængfærdig konstruktion af lamineret finer, cirkelformer, der udtrykker en lantent, indspændt dynamik, som fjedre fastfrosset i øjeblikket, før energien udløses. Selv siger forfatteren “Det er ikke blot den matematiske beregning af energieksplosioner, der her er interessant; det er tanken om buens minimale kontakt med stregen, tonens indespærring i violinens rumlighed og den brutale spredning af en ubrudt energi. Indespæring er et fundamentalt princip for lydens frembringelse.
 • «
 • Hadsten Kulturhus Re_done
  10/05 1999
  HADSTEN2
 • NAME:Hadsten kulturhus

  TYPE:Competition

  CLIENT:Lokale og anlægsfonden

  COLLABORATORS:

  SIZE:1800 m²

  LOCATION:Hadsten, DK

 • THREE LAYERS OF SPACE – THREE LAYERS OF EXPERIENCE:

  Multi purpose hall, Reading space and Sky level. Three different spaces within the same house of culture. The multi purpose space on ground level takes in the surroundings. An open space -structurally created by the upper levels, which functions as library – reading rooms, unformale meeting areas – all placed in the intimacy of structure and geometry.

 • «